Jaarruimte calculator De Spaarpodcast
Wat was je totale bruto inkomen over 2021?
Dit is geen geldige waarde help

Rijke tata! Je verdient zo lekker, zoveel geld kan de belastingdienst niet missen hoor. Vul maximaal 114866 in.

Jaarruimte berekenen

Als je volgens de belastingdienst een pensioentekort hebt, bouw je te weinig pensioen op om later je bereikte levensstandaard te behouden

Je hebt dan iets wat de overheid jaarruimte noemt. Oftewel, ruimte om je pensioen aan te vullen. Je mag dan sparen of te beleggen met belastingaftrek. Om je hiermee te helpen heb ik de jaarruimte berekening in een eenvoudige calculator uitgewerkt met een indicatie van je verwachte belastingteruggave.

De resultaten van deze jaarruimte berekening kun je naar jezelf mailen. Je hebt de gegevens later weer nodig bij je belastingaangifte.

De jaarruimte calculator

Welke gegevens heb je nodig om je jaarruimte 2021 te berekenen?

  1. Totale (bruto) inkomen 2021. 
  2. Factor A (uit je UPO 2021 van je pensioenfonds, mits je die hebt). 

Zie FAQ voor verdere toelichting.

Heb je meerdere inkomstenbronnen of factoren A, dan mag je die voor de berekening bij elkaar optellen.

Let op: de tool geeft slechts een inschatting. Als je de exacte berekening wil maken, kan dit op de website van de belastingdienst.

Je berekent de jaarruimte door een kleine berekening te maken met je inkomen het bedrag aan pensioen dat je al wel hebt opgebouwd in een specifiek jaar. Je kunt hiervoor verschillende tools gebruiken.

De formule waarmee je de jaarruimte van 2022 kan berekenen is: (13,3% * premiegrondslag) – (6,27 * factor A) – F

In mijn tool laat ik F buiten beschouwing, omdat weinig mensen gebruiken maken

In mijn tool gebruik ik dus de volgende formule: (13,3% * premiegrondslag) – (6,27 * factor A)

De berekening kan je maken als je beschikt over je bruto inkomen(s) en factor(en) A van kalenderjaar 2021. Het makkelijkste is om hier steeds naar de zomer en voor kerst naar te kijken.

Let op 1: het verschilt sterk per pensioenuitvoerder wanneer je de factor-A krijgt. Soms krijg je de factor-A pas later in het jaar.

Let op 2: de belastingdienst is ieder jaar erg langzaam met het aanpassen van hun tool voor de berekening. De verwachting is dat de tool rond de zomer van 2022 ook gebruikt kan worden voor de berekening van de jaarruimte 2022. Leuker kunnen we het niet maken, en ook niet makkelijker in dit geval 🙂

Je hebt verschillende opties:

1. Niks doen – je hebt een lage jaarruimte of je regelt voldoende pensioen op een andere manier. Je hebt nu wel inzicht en dat is hopelijk fijn.

2. Wachten. Je kunt tot 7 jaar terug je jaarruimtes benutten (let op de maxima) en je benut altijd eerst je oudste jaarruimte. Kortom, je kunt ervoor kiezen om het nog even aan te kijken.

3. Oplossen. Je kunt een speciale rekening openen met een fiscale status, waarop jij je jaarruimte met belastingvoordelen mag storten.

Zelf heb ik gekozen voor de optie pensioenbeleggen. Lees
hier wat pensioenbeleggen is, hoe het werkt en waarom ik denk dat het een slimme zet is.

Het makkelijkste is om je belastingaangifte erbij te pakken.

Ben je in loondienst?

Neem het totaalbedrag over van uw aangifte bij ‘Inkomsten uit loondienst in Nederland’ en bij ‘Fooien, aandelenoptierechten en andere inkomsten uit loondienst waarover geen loonheffing werd ingehouden’.

Ben je ondernemer?

Neem het bedrag over van uw aangifte bij ‘Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek’.

Letterlijk is het factor Aangroei van pensioen. Als je factor A, nul is, heb je dus geen pensioen opgebouwd en heb je zeker jaarruimte. Dit geldt voor ondernemers en mensen zonder pensioenregeling bij hun werkgever.

Als je een factor A hebt, die niet 0 is, heb je pensioen opgebouwd. Je kan dit bedrag vinden in je Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het makkelijkste is om in te loggen op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vind je of je pensioen hebt opgebouwd en kun je verder zoeken naar hoeveel precies door de UPO erbij te pakken.

Pensioenaangroei kan je niet zelf berekenen. Dat is een bedrag dat je ontvangt van je pensioenfonds.

In mijn calculator heb ik de FOR niet meegenomen. De FOR geldt voor een beperkte doelgroep, namelijk ondernemers die formeel een FOR opbouwen. De FOR 2022 is 9,44% van de winst en maximaal 9632 euro. Hoe hoger je FOR, hoe lager je jaarruimte.

Dan wijzigt de jaarruimte berekening naar: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR. Je hebt namelijk al pensioenopbouw gedaan met je FOR

Meer informatie over jaarruimte kan je hier vinden.

Meer informatie over het berekenen van jouw reserveringsruimte kan je hier vinden.

Tel alle factor-A van het jaar bij elkaar en vul dat in bij factor-A. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je inkomen.