Screen 1
Jaarruimte calculator despaarpodcast
€ 3.000 Jaarruimte 2021
€ 1.200 Belastingteruggave 2022
€ 15.300 Geschatte totaal na 30 jaar
Los je tekort op
Email het resultaat
terug

Jaarruimte berekenen

Als je volgens de belastingdienst een pensioentekort hebt, bouw je te weinig pensioen op om later je bereikte levensstandaard te behouden

Je hebt dan iets wat de overheid jaarruimte noemt. Oftewel, ruimte om je pensioen aan te vullen. Je mag dan sparen of te beleggen met belastingaftrek. Om je hiermee te helpen heb ik de jaarruimte berekening formule 2021 in een eenvoudige calculator uitgewerkt met een indicatie van je verwachte belastingteruggave.

De resultaten van deze jaarruimte berekening kun je naar jezelf mailen. Je hebt de gegevens later weer nodig bij je belastingaangifte.

De jaarruimte calculator

Welke gegevens heb je nodig om je jaarruimte 2021 te berekenen?

  1. Totale bruto inkomen 2020. 
  2. Factor A (uit je UPO 2020 van je pensioenfonds, mits je die hebt). 

Heb je meerdere inkomstenbronnen of factoren A, dan mag je die voor de berekening bij elkaar optellen.

Let op: de tool geeft slechts een inschatting. Als je de exacte berekening wil maken, kan dit op de website van de belastingdienst.

Jaarruimte bereken je met je bruto inkomen van 2020, waarover je geen of onvoldoende pensioen hebt opgebouwd.

De formule waarmee je de jaarruimte van 2021 kan berekenen is: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A)

De berekening kan je maken als je beschikt over je bruto inkomen(s) en factor(en) A van kalenderjaar 2020.

Als je je jaarruimte wil benutten, dan is pensioenbeleggen een fiscaal voordelige optie. Lees hier wat pensioenbeleggen is, hoe het werkt en waarom het een slimme zet is.

Je bruto inkomen staat op je jaaropgave die je ontvangt van je werkgever.

Als je een factor A hebt, die niet 0 is, heb je pensioen opgebouwd. Je kan dit bedrag vinden in je Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Letterlijk is het factor Aangroei van pensioen. Als je factor A, nul is, heb je dus geen pensioen opgebouwd en heb je zeker jaarruimte.

Pensioenaangroei kan je niet zelf berekenen. Dat is een bedrag dat je ontvangt van je pensioenverzekeraar.

In mijn calculator heb ik de FOR niet meegenomen. De FOR geldt voor een beperkte doelgroep, namelijk ondernemers die formeel een FOR opbouwen. De FOR 2021 is 9,44% van de winst en maximaal 9395 euro. Hoe hoger je FOR, hoe lager je jaarruimte.

Dan wijzigt de jaarruimte berekening naar: 13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) – FOR. Je hebt namelijk al pensioenopbouw gedaan met je FOR

Meer informatie over jaarruimte kan je hier vinden.

Meer informatie over het berekenen van jouw reserveringsruimte kan je hier vinden.