Disclaimer

Ik ben geen gecertificeerd of professioneel adviseur. Ik heb uiteengezet hoe ik mijn spaargeld investeer en welke overwegingen ik daarbij maak. Al mijn bronnen staan vermeld. Informatie op mijn site is bedoeld ter kennisgeving. Ik heb zelfs in beperkte mate kennis van financiële producten. Alle investeringen die je doet zijn jouw eigen keuze. Ik ben dan ook op geen enkele manier aansprakelijk. Dit geldt ook voor eventueel persoonlijk advies.