Picture of Anne Mirthe

Anne Mirthe

Delen
Picture of Anne Mirthe

Anne Mirthe

Boek review Waarom vrouwen minder verdienen

Review waarom vrouwen minder verdienen

Er wordt met vlagen in de media over gesproken, dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. Wat de percentages precies zijn valt te betwisten. Het CBS heeft het recentelijk op 14% ingeschat. Als je het dan nog verder zou uitpluizen en de verklaarbare factoren eraf zou halen hou je nog 6% verschil over. Maar als je puur kijkt naar het saldo op de bankrekening, dan hebben mannen gemiddeld 38% meer dan vrouwen van dezelfde leeftijd. Onderzoek van Women.inc laat zien dat vrouwen gemiddeld 3 ton minder verdienen in hun leven, dat geld was een leuk zakcentje geweest voor de pensioenbeleggingen. Hoe groot de loonkloof dus precies is hangt er vanaf aan wie je het vraagt, maar het moge duidelijk zijn dat het er is. En hoeveel het is, is wellicht niet eens het punt, het feit dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat zegt al genoeg over onze maatschappij en de positie van de vrouw.

Boek van Sophie van Gool waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen

Sophie van Gool en haar missie

Sophie van Gool is de schrijfster van het boek Waarom vrouwen minder verdienen. Gedreven vanuit de missie om de wereld wijzer en bewuster te maken over de loonkloof heeft ze met dit boek al haar kennis gebundeld die ze in haar werk heeft opgedaan. Het boek geeft inzicht in waarom de dingen zijn zoals ze zijn, maar dat ondanks dat, we juist zelf de daadkracht hebben om het te veranderen. En hiermee is het niet alleen een boek om andere vrouwen te empoweren, maar ook juist ook voor alle werkgevers om bewust te worden van hun acties.

Positie van vrouwen in de geschiedenis

Om het standpunt van het boek en de huidige structuur waar we in leven goed te begrijpen, begint het met een stukje geschiedenis. Hierin laat Sohpie van Gool zien dat er in de afgelopen eeuw al veel is veranderd in de positie van de vrouw in de maatschappij. Dat begint in 1956 toen vrouwen eindelijk werden gezien als handelingsbekwaam, ongeacht of ze nu wel of niet getrouwd waren en in 1986 konden vrouwen eindelijk aanvullend pensioen opbouwen. Daarbij werden de zorgtaken vaak bij de vrouw gelegd die tot de dag van vandaag nog altijd onbetaald zijn. Dit is ook mede een oorzaak waardoor vrouwen minder ver in hun carrière komen en de loonkloof in stand wordt gehouden.

De strijd tegen de loonkloof vandaag de dag

Daarna wordt er een switch gemaakt naar het heden. Sophie constateert dat er meer aandacht voor is, dat de politiek zich ook begint te mengen in de genderongelijkheid en dat zelfs het bedrijfsleven zich achter de oren aan het krabben is. Want hoe kan het dat, ondanks dat vrouwen vaker hoger opgeleid zijn, het evenwicht van het aantal mannen en vrouwen in topfuncties nog altijd uit balans is? En waarom blijft het alleen bij paneldiscussies, af en toe een aantekening in de beleidsnotities? Tot nu toe wordt er nog altijd naar de individu gekeken en wordt zij aangesproken op haar daadkracht. Zij kiest er immers voor om deeltijd te werken, maar is het dan ook fair dat je per uur minder verdient? Zij kiest ervoor om thuis te blijven voor de kinderen, maar misschien is dat ook wel omdat hij meer verdient en ze anders niet rondkomen als hij huisvader wordt. Sophie drukt je met de neus op de feiten en zet je aan het denken wat jouw aandeel is in deze structuur. 

Ze onderbouwt haar stukken niet met een opinie alleen, maar laat zien hoe machtsstructuren parten speelt, dat bedrijven zich soms er wel erg makkelijk vanaf maken door een ‘vrouwen diner’ te organiseren op nationale vrouwendag en daarmee geloven dat het probleem hiermee is opgelost. Nee, sterker nog, dit versterkt in sommige gevallen juist de bestaande cultuur. 

Gelukkig wil Sophie van Gool met het boek ook bijdragen aan het werken naar een oplossing. Er komen suggesties hoe werkgevers daadwerkelijk kunnen bijdragen en suggesties voor overheidsbeleid die mannen en vrouwen meer gelijkwaardig maken.

Mijn visie op de loonkloof

Als je het mij vraagt is het zeker een waardevol boek om te lezen. In het boek wordt helder neergezet hoe we hier zijn gekomen en wat ons te doen staat. En het is niet dat het nu ineens een woke cultuur moet worden en de andere kant doorslaat. Nee, maar je kunt op zijn minst onderzoeken hoe de genderverschillen en de loonkloof bij jou bedrijf of kenniskring eruit ziet. Hier kun je klein mee beginnen, kijk bijvoorbeeld een hoe de verhoudingen tussen jou en je relatie en kenniskring zijn. Wie doen de klusjes in huis, het koken of de was? Welke aannames zitten hierin verborgen en hoe zijn die er gekomen? Open het gesprek en wordt er bewust van wat er om je heen gebeurt en trek het recht. Ik vind het ook helemaal geen gek idee dat werkgevers bewust onderzoek doen naar verschillen binnen de organisatie en deze waar nodig rechtzetten.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het boek, dan kun je deze hier* bestellen. Ook is Sophie te gast geweest in De Spaarpodcast, die afleveringen kan je hier vinden.

Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Geef een reactie