Foto van Robin

Robin

Delen
Foto van Robin

Robin

Overlijdensrisicoverzekering (ORV): afsluiten of niet?

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering (of: “ORV”). Misschien niet het meest sexy onderwerp en niet echt iets waar je over wilt nadenken, maar wel heel belangrijk. Zeker als je een huis gaat kopen of wanneer een andere belangrijke gebeurtenis in je leven plaatsvindt, bijvoorbeeld het krijgen van een kind. In dit artikel vertel ik je alle ins- en outs van deze verzekering, zodat je voor jezelf kunt bepalen of je deze wel of niet nodig hebt. 

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van een levensverzekering. Deze keert een vooraf afgesproken bedrag uit indien de verzekerde voor een bepaalde datum komt te overlijden. De meeste ORV’s zijn van tijdelijke aard. Dat betekent dat je een verzekering afsluit voor een bepaalde duur, vaak is dit voor 30 jaar, maar langer kan ook. Bij de meeste verzekeraars is dit mogelijk tot 70-75 jaar. Kom je als verzekerde voor het einde van de looptijd te overlijden, dan zal de verzekering een bedrag uitkeren. Indien je langer leeft dan de looptijd van de verzekering, komt deze de vervallen en vindt niet langer een uitkering plaats na overlijden. 

Wanneer heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig? 

In principe kan iedereen een ORV afsluiten, maar de meeste mensen sluiten deze af wanneer zij een huis kopen, een kind krijgen of wanneer een andere grote levensgebeurtenis plaatsvindt. Er zijn banken die vereisen dat je een ORV afsluit voordat ze je een hypotheek verstrekken, maar tegenwoordig zijn er ook banken waarbij dit niet langer nodig is. 

Het is vooral goed om eens na te denken over de huidige leefsituatie van jou en je partner (als je die hebt, natuurlijk) en wat de gevolgen voor jullie zijn wanneer een van jullie plotseling zou komen te overlijden. Kun je dan je vaste lasten nog wel betalen? En kun je dan nog wel in je huidige woning blijven wonen? Wanneer het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, kan het handig zijn een ORV af te sluiten om te voorkomen dat je in zo’n situatie er ook nog eens gratis geldzorgen bij krijgt. 

Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af in verband met de aankoop van een huis en dus een hypotheek? Houd er dan ook rekening mee dat je risico loopt vanaf het moment dat de wettelijke bedenktermijn en eventuele financieringsvoorbehouden zijn verlopen en dat je verzekering dus eigenlijk ook vanaf dat moment in zou moeten gaan! 

Sommige verzekeraars geven een voorlopige dekking af als de verzekering wordt afgesloten in verband met een hypotheek. Dit gaat meestal alleen om overlijden door een ongeval.

Welke soorten overlijdensrisicoverzekeringen zijn er? 

Grofweg zijn er drie soorten overlijdensrisicoverzekeringen, namelijk: 

  • Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering;
  • Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering; en
  • Een Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering 

Een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat de uitkering die jouw nabestaande ontvangt wanneer je komt te overlijden, gelijk blijft aan het bedrag dat je nu afsluit. Gedurende de looptijd van de verzekering verandert hier niets meer aan en ben je voor een vast bedrag verzekerd.

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat de uitkering die jouw nabestaande ontvangt wanneer je komt te overlijden, jaarlijks geleidelijk aan afneemt naarmate de looptijd vordert. De uitkering bij overlijden neemt ieder jaar met een vast bedrag af, en hoe dichter je op het einde van de looptijd komt, hoe lager de uitkering wordt. 

Tot slot is er de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Deze wordt vaak afgesloten in combinatie met een annuïtaire hypotheek. Bij overlijden aan het begin van de looptijd wordt er meer uitgekeerd dan bij overlijden aan het einde van de looptijd, net als bij de lineaire ORV. Het verschil is alleen dat het uitkeringsbedrag jaarlijks afneemt met een vast percentage, in plaats van met een vast bedrag. In het begin zal de afname van de uitkering dus relatief langzaam gaan, maar naarmate de tijd vordert gaat dit steeds sneller. Net als bij een annuïtaire hypotheek, waar je in het begin relatief weinig aflost en veel rente betaalt en richting het einde van de looptijd juist meer aflost in verhouding tot de rente die je betaalt. Het annuïteit percentage kun je zelf kiezen, de meeste mensen zetten deze zo dicht mogelijk in de buurt van het rentepercentage op de hypotheek. 

Een annuitaire overlijdensrisicoverzekering

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering? 

Grofweg zijn er drie factoren van invloed op de kosten van jouw overlijdensrisicoverzekering:

  1. Je leeftijd bij afsluiten
  2. De gewenste dekking
  3. De verzekeringsvorm

De meeste overlijdensrisicoverzekeringen hebben een maximale looptijd van 30 jaar. Over het algemeen geldt daarom dat hoe jonger je bent bij het afsluiten van je verzekering, hoe kleiner de kans dat er ook daadwerkelijk een uitkering door de verzekeraar nodig zal zijn. Aangezien de verzekeraar dus een relatief klein risico loopt dat deze tot uitkering moet overgaan, blijft de premie ook lager. Naarmate je ouder wordt neemt dit risico toe en neemt ook de premie die de verzekeraar bij het afsluiten zal vragen voor jouw verzekering toe. Let op! Ook bepaalde leefstijl keuzes kunnen van invloed zijn op de premie die je moet betalen. Als je rookt zul je bijvoorbeeld waarschijnlijk een hogere premie moeten betalen dan een leeftijdsgenoot die niet rookt, simpelweg omdat je als roker een groter gezondheidsrisico loopt. 

Daarnaast is de gewenste dekking van belang in het bepalen van de premie. Sluit je een verzekering af voor € 100.000, dan is de premie vanzelfsprekend lager dan wanneer je een verzekering voor  € 500.000 zou afsluiten. 

Als laatste speelt de verzekeringsvorm die je kiest een rol bij het bepalen van de premie. Meestal is de lineaire verzekering het goedkoopst, gevolgd door de annuïtair aflopende verzekering en de gelijkblijvende verzekering is het duurst. Dit is logisch te verklaren doordat de dekking bij de lineaire variant vanaf het begin van de looptijd het snelst (en gelijkmatig) daalt, gevolgd door de annuïtaire verzekering die in het begin minder daalt dan richting einde looptijd, en de gelijkblijvende verzekering daalt natuurlijk helemaal niet. 

Bij de meeste verzekeringen blijft de premie over de gehele looptijd gelijk en betaal je maandelijks of jaarlijks een vast bedrag. Of de uitkering gelijkblijvend, lineair aflopend of annuïtair aflopend is zit verdisconteerd in de premie. Bij sommige verzekeraars betaal je bij een annuïteit dalende of lineaire dalende ORV in de laatste jaren geen premie meer. Kijk dus ook naar de premieduur.

Let vooral ook goed op de voorwaarden van de verzekering die je op het oog hebt! Dat een verzekering de goedkoopste is, wil niet per se zeggen dat dit ook de beste optie voor jou is. Zo hadden wij op basis van diverse online vergelijkers geconcludeerd dat ASR de goedkoopste was, maar hadden we geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de bizarre acceptatiecriteria die zij hanteren. Oftewel, je moet zoveel dingen bewijzen of je gezondheid dat je alsnog moeilijk wordt toegelaten als klant.

Mijn eigen overlijdensrisicoverzekering 

Als je me al wat langer volgt dan zul je inmiddels ongetwijfeld weten dat ik recent een huis heb gekocht. Daarom ben ik me gaan verdiepen in overlijdensrisicoverzekeringen en de opties die er zijn. Na wat onderzoek hebben mijn vriendin en ik besloten dat wij beiden een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten, in plaats van één verzekering op twee levens. Daarnaast kozen we voor een gelijkblijvende uitkering over de volledige looptijd. Ik zal je uitleggen waarom. 

Eerst zal ik de keuze voor de gelijkblijvende verzekering toelichten. Op dit moment is de hypotheek op het huis te hoog om op één van onze inkomens te kunnen dragen. Mocht er dus met een van ons iets gebeuren, dan zijn we zonder verzekering genoodzaakt om het huis te verkopen. Maar dat niet alleen – wij vinden het een fijne gedachte dat als een van ons iets overkomt, de “achterblijver” zich in ieder geval even geen zorgen over geld hoeft te maken. Of we nu wel of niet los van elkaar de hypotheek kunnen blijven betalen – geldzorgen zijn wel het laatste wat je kunt gebruiken wanneer je net een dierbare hebt verloren. Ongeacht of je dan al een groot deel hypotheek hebt afgelost, van het vaste bedrag zijn er genoeg andere dingen die je dan kunt doen.

Dan de keuze voor twee aparte verzekeringen. Een gecombineerde overlijdensrisicoverzekering, dus één verzekering op twee levens, keert maximaal één keer uit. Dus stel dat ik zou komen te overlijden, dan vindt de uitkering van de verzekering plaats en daarmee komt de verzekering vervolgens te vervallen. Als dan vervolgens mijn vriendin ook komt te overlijden, krijgen verdere nabestaanden (bijvoorbeeld kinderen) niets meer. Zit je samen in een auto en verongeluk je tegelijk? Dan krijgen de nabestaanden ook maar één keer uitgekeerd.

Wij kozen ervoor om allebei een losse verzekering af te sluiten. De premie is in verhouding niet heel veel duurder (scheelt in totaal een paar euro), en mocht er met ons allebei iets gebeuren dan wordt er dus ook twee keer uitgekeerd, want we hebben twee verzekeringen. Daarnaast, mochten we ooit uit elkaar gaan of wat dan ook, dan hebben we beide nog onze eigen overlijdensrisicoverzekering en hoeven we geen gezamenlijke verzekering op te heffen en behouden we een verzekering tegen een relatief goedkope premie (want jong bij afsluiten, geen rokers & ook geen andere gezondheidsklachten). 

De verzekering hebben we afgesloten via Moneywise*, als onderdeel van ons hypotheekadvies.

Disclaimer

Ik ben geen gecertificeerd of professioneel adviseur en heb zelf in beperkte mate kennis van financiële producten. Beleggen brengt risico op verlies met zich mee. Alle investeringen die je doet zijn jouw eigen keuze. Ik ben dan ook op geen enkele manier aansprakelijk. Dit artikel bevat affiliate links, welke allemaal zijn aangegeven met een sterretje* achter de link.

Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Geef een reactie