Picture of Robin

Robin

Delen
Picture of Robin

Robin

Nieuwe pensioenstelsel per 2023 – wat zijn de gevolgen?

Het nieuwe pensioenstelsel

Als je nog jong bent, dan ben je waarschijnlijk weinig met je pensioen bezig. Je krijgt een jaarlijks pensioenoverzicht die je misschien ongezien netjes in je administratie opbergt, maar verder kijk je er niet naar om. 

Waarschijnlijk is het je dan ook ontgaan dat er na jarenlang onderhandelen in 2020 een nieuw pensioenakkoord is afgesproken voor een veel moderner pensioenstelsel. Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in, hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel en wat zijn de gevolgen voor jou?

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Hoewel er een pensioenakkoord is, is nog steeds erg veel onduidelijk en veel zaken moeten nog volledig worden uitgewerkt. Het akkoord is nu goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer en wordt het nieuwe pensioenstelsel vanaf 1 juli 2023 realiteit. De pensioenfondsen hebben maximaal 4,5 jaar om het in te voeren, dus uiterlijk  1 januari 2028 zou iedereen over moeten zijn naar het nieuwe stelsel.

Kortom: dit is een actueel onderwerp en je krijgt er zelf in de komende 4 jaar mee te maken. De enige zekerheid is dat als je pensioenzaken zelf regelt en hier op tijd mee begint, je deze ontwikkelingen met meer vertrouwen en/of een geruster gevoel tegemoet kan zien.

Ik zelf ben al geruime tijd hiervoor in actie gekomen, omdat ik helemaal in loondienst te weinig heb opgebouwd en nu helemaal geen pensioen meer opbouw. Dat doe ik door middel van pensioenbeleggen. Hier lees je alles wat je moet weten over pensioenbeleggen.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Hoewel wij in Nederland een goed pensioenstelsel hebben, is het gehele stelsel verouderd. Het stelsel is niet flexibel en voor millennials niet voordelig. Nu de vergrijzing daadwerkelijk toeslaat, is er het risico dat het pensioenstelsel voor de toekomstige generaties onbetaalbaar gaat worden. 

Het onbegrip en gebrek aan vertrouwen tasten het draagvlak voor het pensioenstelsel aan. Daarom moet er een nieuw pensioenstelsel komen.

Een toekomstbestendig stelsel

Het nieuwe stelsel moet toekomstbestendiger zijn, dat betekent aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, transparanter, persoonlijker en met zicht op behoud van koopkracht.

De komende jaren moeten nog heel veel details worden uitgewerkt. Zo’n grote wijziging vergt veel werk. Zo is afgesproken dat niemand er op achteruit mag gaan in het nieuwe stelsel. Als dat toch het geval is, moet er compensatie komen. Het is een hele puzzel om uit te zoeken wie er op achteruitgaat en hoe hoog de compensatie moet zijn. En waar het geld vandaan moet komen. 

Iedereen dezelfde premie en een persoonlijk vermogen  

In het nieuwe stelsel spaart iedereen een eigen pensioenvermogen bij elkaar. Dat is de eigen ingelegde premie en de daarop behaalde rendementen. De premie wordt vlak en niet meer leeftijdsafhankelijk. Het te behalen vermogen zou voldoende moeten zijn om een pensioen van minimaal 70 procent van het gemiddeld verdiende loon uit te betalen. Dat geld zit weliswaar in een collectieve pot, maar jaarlijks krijgt elke deelnemer een overzicht van hoeveel geld er voor hem of haar is. Uit dat vermogen wordt het pensioen betaald. Hoe groter de pot, hoe hoger het pensioen.

De pensioenfondsen gaan straks rekenen met een zogenoemd projectierendement. Dat is een rendement dat ze vrij zeker kunnen halen over een lange periode. Op basis van dat rendement wordt bepaald hoe hoog de pensioenpremie moet worden om de pot voldoende gevuld te hebben op de pensioendatum. Als de daadwerkelijke rendementen hoger zijn dan het projectierendement bouwt de deelnemer een grotere pot geld op, dus een hoger pensioen. Ook zou in overleg besloten kunnen worden de premie inleg te verlagen.

Van garantie- naar casinopensioen

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het gegarandeerde eindbedrag afgeschaft en krijg je alleen nog maar een indicatie te zien op basis van een verwachting.

Het pensioen wordt dus meer afhankelijk van de resultaten op de financiële markten, lees de economische ontwikkelingen. Je pensioen kan dus niet alleen maar hoger worden, maar ook lager!

Je toekomstige pensioen wordt sterk afhankelijk van het rendement dat gemaakt wordt en daarvoor ben je afhankelijk van de resultaten van de beurzen. Hieronder een rekenvoorbeeld uit het NRC Handelsblad over wat dat kan betekenen.

“Een 25-jarige die bruto 35.000 euro per jaar verdient krijgt in het in het verwachte economische scenario een pensioenuitkering van 28.600 euro, inclusief de AOW-uitkering. Maar in een ongunstig scenario is dat maar 16.800 euro. En in een heel gunstig scenario 72.900 euro”.

Belangrijk zal zijn naar welk pensioenbedrag je streeft. Als je net als ik naar 35.000 euro streeft is 28.600 sowieso te laag en dien je nu al in actie te komen. Daarnaast is het verschil met de ondergrens van 16.800 euro erg groot. Hiervoor zullen naar verwachting nog aanvullende afspraken worden gemaakt in de verdere uitwerking, want mocht dat scenario zich voordoen dan heb je heel je leven voor niks opgebouwd.

Tot 10% in één keer opnemen

Voor veel millennials zal de flexibiliteit van een nieuw pensioenstelsel niet ver genoeg gaan. Het opnemen van je pensioen tijdens je werkzame leven is bijvoorbeeld niet in het pensioenakkoord opgenomen. Dit zou te veel risico’s inhouden. Toch wordt er lichte flexibiliteit ingevoerd wanneer je met pensioen gaat. 

Op de pensioendatum wordt het namelijk mogelijk om maximaal 10% van je totale pensioenvermogen in één keer op te nemen. Je moet er uiteraard wel rekening mee houden dat dit gevolgen heeft voor je toekomstige pensioenuitkeringen. Maar dit kan ook gunstig zijn. Met 10% heb je toch een leuk bedrag dat je eventueel kunt beleggen om meer rendement te behalen of je kunt er je woning mee afbetalen. 

De voordelen van het nieuwe pensioenstelsel voor ZZP’ers

Voor millennials is een flexibele arbeidsmarkt super chill. Het geeft ons namelijk veel meer vrijheden om regelmatig van baan te verwisselen, maar ook om al dan niet tijdelijk ZZP’er te worden. Steeds meer millennials worden ZZP’er, maar dit geeft wel problemen met je pensioen. 

Heb je bij een vorige werkgever al via een pensioenfonds pensioen opgebouwd en je wordt nu ZZP’er? Dan stopt de inleg van pensioenpremie en moet je zelf voor je pensioen zorgen. Dit is voor ZZP’ers vaak onmogelijk. De premies die zij bij een verzekeraar moeten betalen zijn torenhoog en niet op te brengen. 

Met het nieuwe pensioenstelsel wordt het gemakkelijker om als ZZP’er deel te nemen aan een pensioenregeling. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn om premie te blijven inleggen bij het pensioenfonds van je vorige werkgever. Er komt geen verplichte pensioenregeling voor ZZP’ers, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Het nieuwe pensioenstelsel is goedgekeurd in de eerste en tweede kamer en wordt de komende 4,5 jaar ingevoerd. Er is nog steeds erg veel onduidelijk en veel zaken moeten nog volledig worden uitgewerkt.

Kortom: dit is nu nog niet een actueel onderwerp en nog veel is onduidelijk. De enige zekerheid is dat als je pensioenzaken zelf regelt en hier op tijd mee begint, je deze ontwikkelingen met meer vertrouwen en/of een geruster gevoel tegemoet kan zien.

Ik zelf ben al geruime tijd hiervoor in actie gekomen, omdat ik helemaal in loondienst te weinig heb opgebouwd en nu helemaal geen pensioen meer opbouw. Dat doe ik door middel van pensioenbeleggen. Hier lees je alles wat je moet weten over pensioenbeleggen

Disclaimer

Ik ben geen gecertificeerd of professioneel adviseur. Ik heb uiteengezet hoe ik mijn spaargeld investeer en welke overwegingen ik daarbij maak. Al mijn bronnen staan vermeld. Informatie op mijn site is bedoeld ter kennisgeving. Ik heb zelfs in beperkte mate kennis van financiële producten. Beleggen brengt risico op verlies met zich mee. Alle investeringen die je doet zijn jouw eigen keuze. Ik ben dan ook op geen enkele manier aansprakelijk. Dit artikel kan affiliate links bevatten, welke allemaal zijn aangegeven met een sterretje* achter de link.

Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Dit bericht heeft 2 reacties

 1. Eugenio

  Hoe zit het met de arbeidsongeschikten in het nieuwe pensioenstelsel ?
  kunnen jullie daar al een antwoord op geven.

  met vriendelijke groeten,

  Eugenio Habraken.

  1. Robin

   Hi Eugenio, wat zou je precies willen weten? Ik heb weinig kennis van die situatie helaas. Robin

Geef een reactie