Picture of Robin

Robin

Delen
Picture of Robin

Robin

Wat zijn opportunity costs en hoe gebruik je ze?

Opportunity costs

We maken gemiddeld maar liefst zo’n 30.000 keuzes per dag. Veel van deze keuzes maak je zonder er bij na te denken. Andere keuzes vereisen meer tijd en denkvermogen. Bij het maken van deze keuzes kun je het concept van opportunity costs gebruiken. Hier weeg je potentiële voordelen en nadelen van verschillende keuzes tegen elkaar af. Deze week kijken we wat opportunity costs zijn en hoe jij ze als belegger en spaarder kunt gebruiken.

Wat zijn opportunity costs?

Bij de opportunity costs verwijzen we naar de kansen die verloren gaan bij het maken van een beslissing, waar men afziet van de alternatieven. Alle keuzes die we maken hebben bepaalde gevolgen, zowel positief als negatief. Kiezen we voor optie A, dan ervaren we niet de voordelen of kansen van optie B. De verloren kansen noemen we de opportunity cost.

keuzes maken

In ons dagelijkse leven denken we niet vaak aan de opportunity costs, terwijl bedrijven en overheden hier ieder moment van de dag mee bezig zijn. Zij willen hun beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten. Investeren ze geld in plan A, dan kunnen ze dit geld niet meer aan plan B uitgeven, met als gevolg dat de voordelen en kansen van plan B verloren gaan.

De opportunity cost kan in geld uitgedrukt worden, maar kan ook in de vorm van een ervaring of maatschappelijke gevolg uitgedrukt worden. Dat is makkelijker te begrijpen met een voorbeeld.

Voorbeeld

Een klassiek voorbeeld is het kiezen tussen een avond studeren en een avond uitgaan met vrienden. Kies je ervoor om te studeren, dan mis je een leuke tijd met vrienden. Je zou zelfs de nieuwe liefde van je leven tegen het lijf kunnen lopen. Omdat je dit niet ervaart, zijn dit de opportunity costs. Maar kies je ervoor om uit te gaan? Dan zijn de hoge cijfers, het beter begrijpen van de lesstof en het behalen van je diploma opportunity costs.

Overheden en bedrijven zijn ook veel bezig met opportunity costs. Wanneer een overheid ervoor kiest om €10 miljard in het aantrekken en opleiden van leraren te investeren, kunnen ze dit geld niet aan het verbreden van de snelwegen uitgeven. De opportunity costs zijn minder files en mogelijk minder ongelukken. Investeert de overheid het geld in de infrastructuur in plaats van in de leraren, zijn een hoge onderwijskwaliteit en betere onderwijsprestaties de opportunity costs.

Verschillende soorten opportunity costs – Expliciete en impliciete kosten

Elke keuze die je maakt in het leven heeft een opportunity cost. Het concept is beter te begrijpen als we dieper in de expliciete en impliciete kosten duiken.

Expliciete kosten

Expliciete kosten directe en tastbare kosten, zoals het kopen van aandelen, cryptocurrencies of vastgoed. Ze vertegenwoordigen een financiële waarde. Onder deze kosten kunnen ook lonen, materialen of huur vallen. Stel dat je een winkel bezit en je een nieuw product gaat verkopen dat voor jou €20 kost, zijn dit de expliciete kosten.

Je opportunity cost is wat je had kunnen doen met die €20 als je had besloten om het product niet te verkopen. Dat geld kon je ook in een fonds beleggen, op een spaarrekening zetten of uitgeven in een restaurant.

Impliciete kosten

Impliciete kosten vertegenwoordigen geen financiële waarde. Het zijn geen directe kosten, maar eerder een gemiste kans om inkomen te genereren met behulp van je middelen. Stel dat je een vakantiehuis hebt dat je soms verhuurt. In de zomer besluit je om het zelf te gebruiken. Dit kost je niet direct geld, maar het betekent wel dat je geen huurinkomsten ontvangt. Deze gemiste kans noemen we de impliciete kosten.

Hoe bereken je opportunity costs?

Er is geen exacte berekening voor de opportunity costs, omdat de uitkomst zich in verschillende vormen uit. Wel kun je de volgende formule als hulpmiddel gebruiken voor het berekenen van de opportunity cost:

Opportunity cost = VO – GO

VO = Rendement van de beste verloren optie

GO = Rendement van de gekozen optie

Opportunity cost is als een splitsing in de weg, waarbij elke weg een bepaalde waarde heeft. Het belangrijkste is dat er iets te winnen en te verliezen valt in elke richting. Je neemt de beste beslissing door te bedenken wat je zou kunnen verliezen bij elke keuze die je maakt. Identificeer de voordelen en nadelen van iedere optie en bepaal vervolgens bij welke optie het rendement het grootste is ten overstaan van het verlies.

4 Manieren voor beleggers en spaarders om opportunity cost te gebruiken

Als belegger en spaarder kun je het concept van opportunity kosten op verschillende manieren gebruiken.

1. Waarin wil je beleggen?

Als belegger kun je de opportunity costs gebruiken bij het vergelijken van beleggingsmogelijkheden. Je kijkt naar de potentiële voordelen en risico’s van iedere beleggingsmogelijkheid om te bepalen in welk product je het beste kunt beleggen.

2. Geld uitgeven of sparen?

Twijfel je of je jouw geld aan die nieuwe dure tas uitgeeft of het toch beter op de spaarrekening zet? Wanneer je geld spaart of belegt, kun je over lange termijn een mogelijk rendement genereren. Het nadeel is dat je er op dit moment minder plezier van hebt. Het geld levert wel plezier op wanneer je het uitgeeft aan een nieuwe tas, al loop je een potentieel rendement mis. De opportunity cost helpen je om de waarde van geld te bepalen.

3. Sparen en investeren tegen elkaar afwegen

Het concept van opportunity costs helpt ook bij het maken van een afweging tussen sparen en investeren. Geld op een spaarrekening plaatsen wordt als veiliger gezien, maar kan minder rendement opleveren dan het beleggen in een index of crypto, wat risicovoller kan zijn.

Conclusie

Het concept van opportunity cost helpt je hopelijk bij het maken van weloverwogen financiële beslissingen. Bij elke beslissing die we nemen missen we andere mogelijkheden. Elke mogelijkheid heeft zowel voor- als nadelen. De opportunity cost is het verschil tussen de waarde van een mogelijkheid en de werkelijke winst die we behalen bij het nemen van een beslissing.

Wij zijn erg benieuwd op welke manieren jij het gaat gebruiken binnen je leven en wat het je oplevert. Laat het ons vooral weten in de comments!

Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Geef een reactie