Picture of admin

admin

Delen
Picture of admin

admin

Dividendlekkage: wat is het en hoe werkt het?

dividendlekkage

Als je gaat beleggen en je investeert in buitenlandse bedrijven, kun je in aanraking komen met een fenomeen dat bekend staat als ‘dividendlekkage’. En hoewel je het niet direct zal merken en het dus niet zo opvalt, kan dividendlekkage een behoorlijke impact hebben op je rendement. Het is dus belangrijk om te weten wat dividendlekkage precies is, hoe het werkt en wanneer je ermee te maken krijgt. Wij doken daarom voor jou in wat dit concept precies inhoudt.

Wat is dividendlekkage?

Dividendlekkage verwijst naar het verlies van belastingvoordeel op buitenlands dividend dat ontstaat door belastingregels tussen landen, waardoor je het verschil niet terug kunt vorderen via je belastingaangifte. Dividendlekkage treedt op wanneer een belegger uit een land met een belastingverdrag met een ander land investeert in het buitenland en in dat land dividenduitkeringen ontvangt.

Dividendbelasting in Nederland

Als je uitsluitend belegt in Nederlandse (dividend)aandelen, betaal je 15% dividendbelasting. Als deze automatisch wordt ingehouden, kun je deze dividendbelasting terugvragen via je aangifte inkomstenbelasting. Het maakt hierbij niet uit hoeveel belegd vermogen je hebt. In andere landen kunnen andere regels gelden.

Meestal betaal je op buitenlands dividend een zogenaamde bronbelasting. Buitenlandse bronbelasting wordt niet afgedragen aan de Nederlandse belastingdienst en dat zorgt ervoor dat het in een aantal gevallen ook niet of niet geheel in mindering kan worden gebracht op de vermogensbelasting. Daarom heeft Nederland met een aantal landen een belastingverdrag afgesloten. Dit verdrag voorkomt dat je als Nederland dubbele belasting moet betalen over je ontvangen dividend. Bronbelasting zie je bijvoorbeeld ook terug bij sommige banken die zijn aangesloten bij Raisin.

Hoe werkt dividendlekkage?

Stel je voor dat je als Nederlandse belegger investeert in aandelen van een Amerikaans bedrijf. Wanneer dit Amerikaanse bedrijf winst maakt en dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders, wordt er in de Verenigde Staten een bronbelasting ingehouden op dat dividend. Deze bronbelasting wordt van het dividend afgetrokken voordat het dividend bij jou als belegger aankomt. Je hebt deze bronbelasting dus vooraf al betaald.

Nu komt het interessante gedeelte: Nederland heeft belastingverdragen met veel landen, waaronder de Verenigde Staten, om dubbele belastingheffing te voorkomen. Dit betekent dat je mogelijk recht hebt op belastingvermindering of terugbetaling van een deel van de ingehouden bronbelasting in de Verenigde Staten. Echter, door verschillen in belastingstelsels en -tarieven tussen landen gaat er vaak een deel van dit belastingvoordeel ‘lekken’, wat natuurlijk erg zonde is en ten koste gaat van je rendement.

Wanneer krijg je te maken met dividendlekkage?

Alle beleggers die rechtstreeks in buitenlandse aandelen investeren of dit doen via beleggingsfondsen die in het buitenland beleggen, kunnen te maken krijgen met dividendlekkage. Het kan invloed hebben op diverse soorten investeringen, zoals individuele aandelen, ETFs (Exchange Traded Funds), en beleggingsfondsen die buitenlandse activa bevatten.

Een rekenvoorbeeld

Stel je voor dat je als Nederlandse belegger aandelen bezit in een Amerikaans bedrijf dat jaarlijks 100 dollar aan dividend per aandeel uitkeert. De Verenigde Staten heffen een bronbelasting van 30% op deze dividenden voor buitenlandse investeerders. Dus voordat het dividend bij jou als belegger aankomt, wordt er 30 dollar ingehouden en ontvang je uiteindelijk 70 dollar (100 – 30) per aandeel als dividend.

Nederland heeft een belastingverdrag met de Verenigde Staten om dubbele belasting te voorkomen. Volgens dit verdrag heeft Nederland recht op een vermindering van de bronbelasting die de Verenigde Staten heeft ingehouden.

Het belastingverdrag bepaalt dat Nederlandse beleggers recht hebben op een terugbetaling van 15% van de ingehouden bronbelasting in de Verenigde Staten. Dit betekent dat je als Nederlandse belegger recht hebt op een terugbetaling van 15 dollar (30 x 15%) per aandeel van de eerder ingehouden 30 dollar.

Hier komt het gedeelte waar dividendlekkage optreedt: het verschil tussen de ingehouden bronbelasting en het bedrag dat je als belastingvermindering kunt terugvragen. In dit geval is dat 15 dollar (30 – 15), wat ‘weglekt’ doordat je niet het volledige bedrag kunt terugvorderen.

Hoe kun je dividendlekkage verminderen?

Er zijn verschillende manieren om het effect van dividendlekkage te voorkomen of enigszins te verminderen:

1. Kiezen voor beleggingsfondsen met ‘geoptimaliseerde’ structuren:

Sommige beleggingsfondsen maken gebruik van ingewikkelde structuren, zoals een ‘optimaliseringsfonds’. Deze structuren worden ontworpen om dividendlekkage te verminderen. Dividendlekkage treedt zoals we al eerder noemden op wanneer een deel van de uitgekeerde dividenden verloren gaat door belastingen. Deze specifieke fondsen proberen deze lekkage te verminderen door slimme financiële structuren te gebruiken, zodat beleggers een groter deel van hun winst behouden.

2. Fiscaal efficiënte fondsen selecteren:

Sommige fondsen zijn actief bezig met het verminderen van dividendlekkage door specifieke strategieën toe te passen. Dit kan onder andere inhouden dat ze selectief zijn in het kiezen van aandelen die lagere dividenduitkeringen hebben. Hierdoor kan het totale dividend dat wordt uitgekeerd worden geminimaliseerd, wat de belastingdruk verlaagt. Daarnaast maken sommige fondsen gebruik van derivaten om belastingefficiënte posities op te bouwen. Deze derivaten kunnen helpen om op een slimme manier de belastingen te beheren en zo het netto rendement voor beleggers te verhogen.

3. Gebruikmaken van belastingverdragen en -teruggaven:

Als individuele belegger kun je profiteren van belastingverdragen tussen landen om de ingehouden bronbelasting te verminderen. Wanneer je belegt in buitenlandse fondsen of aandelen, kunnen belastingverdragen tussen jouw land en het land waarin het fonds of de aandelen zijn gevestigd helpen om dubbele belasting te voorkomen. Daarnaast kunnen er mogelijkheden zijn voor belastingteruggaven, afhankelijk van de regels en voorschriften in jouw specifieke situatie. Dit kan een manier zijn om het belastingtarief te verlagen en het uiteindelijke rendement op je investeringen te verhogen.

Conclusie

Dividendlekkage kan een onbedoelde negatieve impact hebben op je rendement bij beleggen in buitenlandse markten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van dit fenomeen en van wat de invloed hiervan is op jouw beleggingsresultaten.

Wij hebben in dit artikel geprobeerd om de betekenis en de werking van dividendlekkage enigszins te verhelderen, maar het is altijd raadzaam om specifiek advies in te winnen bij een financieel adviseur of belastingdeskundige, aangezien belastingregels behoorlijk complex kunnen zijn en kunnen variëren per individuele situatie. Daarnaast brengt beleggen altijd risico’s met zich mee en hoewel de kans uiterst klein is dat je je volledige inleg verliest, bestaat deze mogelijkheid wel. Het is dus belangrijk dat je je daarvan bewust bent.

Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Geef een reactie