Picture of admin

admin

Delen
Picture of admin

admin

Het Meesman Rentefonds: een veilig alternatief voor spaargeld?

Meesman Rentefonds

Het Meesman Rentefonds is een nieuwe beleggingsmogelijkheid die wordt aangeboden door Meesman, een platform dat diverse beleggingsfondsen voor particulieren beheert. Het Rentefonds biedt een alternatief voor een traditionele spaarrekening en is bedoeld als een veilige investeringsoptie, met een veel lager risico dan een standaard beleggingsrekening. Hoe dit precies werkt en wat hier de voor- en nadelen van zijn, hebben wij voor je uitgezocht.

Wat is het Meesman Rentefonds?

Het Meesman Rentefonds investeert in een gediversifieerde portefeuille van deposito’s en zeer veilige obligaties die noteren in euro’s. Deze obligaties hebben een hoge kredietwaardigheid (credit rating: BBB en hoger) en een korte gemiddelde looptijd, variërend van een dag tot enkele maanden. Het fonds streeft naar rendementen die in lijn zijn met de kortetermijnrente voor de euro. Momenteel is dat rond de 3,9%.

Hoe werkt het Meesman Rentefonds?

Het Meesman Rentefonds belegt dus zoals hierboven genoemd in een brede spreiding van deposito’s en obligaties met een hoge kredietwaardigheid, terwijl veel andere fondsen beleggen in aandelen of een combinatie van aandelen en obligaties. De beleggingen binnen het Meesman Rentefonds hebben een korte looptijd, wat ze tot een van de veiligste investeringen maakt en waarmee het risico dus een stuk lager is dan bij een traditionele beleggingsrekening. De ontvangen rente wordt niet uitgekeerd, maar binnen het fonds herbelegd.

Het Rentefonds belegt in een onderliggend fonds, wat een geldmarktfonds is. Dit is het Amundi Euro Liquidity SRI-fonds dat wordt beheerd door Amundi, een gerenommeerde Franse vermogensbeheerder. Dit is de grootste beheerder van geldmarktfondsen in Europa.

Alternatief voor een spaarrekening

Het Rentefonds dient als een veilige en rendabele plek om geld te parkeren dat je niet al te lang kunt missen en waar je weinig risico mee wil lopen. Je kunt het geld dus gewoon opnemen als je voor onverwachte financiële uitdagingen komt te staan, zoals een kapotte auto of wasmachine, of als je om wat voor reden dan ook zonder inkomsten komt te zitten. Let op: het fonds is wekelijks verhandelbaar, het ontvangen van een verkoopopbrengst kan tot 2 weken duren.

Risicospreiding binnen je beleggingsportefeuille

Voor beleggers die hun vermogen willen laten groeien door te investeren in aandelen- en/of obligatiefondsen, biedt het Rentefonds een extra risico verlagende optie. Dit is fijn als je niet al te veel risico wil lopen, maar ook als je al een deel van je vermogen hebt belegd in producten die juist wat meer risico’s met zich meebrengen, zoals specifieke aandelen of crypto bijvoorbeeld. 

Rendementsverwachting van het Meesman Rentefonds

Het rendement van het Rentefonds volgt de Euro Short Term Rate (€STR), met een verwacht rendement van ongeveer 3,3% voor 2023 (op jaarbasis). Dit is lager dan de huidige 3,9%, vanwege de fondskosten en de eerdere rentestanden.

In termen van risico wordt het Meesman Rentefonds als buitengewoon veilig beschouwd, zelfs veiliger dan de bestaande obligatiefondsen van Meesman. Een waardedaling is zeer onwaarschijnlijk, behalve in scenario’s van negatieve rente, waarbij eventuele verliezen nog steeds minimaal zouden zijn. Een voorbeeld: gedurende de jaren van negatieve rente (van 2014 t/m 2022), bedroeg het cumulatieve verlies van het onderliggende Amundi fonds minder dan 2%.

Wat zijn de kosten van het Meesman Rentefonds?

Het Meesman Rentefonds kent jaarlijkse fondskosten van 0,35%. Deze fondskosten worden verwerkt in de koers en het rendement van het fonds.

In- en uitstappen in het Rentefonds is kosteloos, maar voor het wisselen naar of van andere Meesman fondsen gelden transactiekosten van 0,25%.

Hoe wordt het Rentefonds belast?

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rondom de belasting op spaargeld en beleggingen. Wat betreft belastingheffing in box 3 voor vermogensbelasting is er onzekerheid over hoe de inleg in het Rentefonds belast gaat worden.

Voor mensen met een netto vermogen van minder dan 57.000 euro per persoon of geld op een spaar- of pensioenrekening zijn de nieuwe regels niet zo spannend en juist alleen maar voordelig, omdat spaargeld lager belast wordt dan beleggingen. Maar voor het Rentefonds is het niet duidelijk of dit zal worden gezien als spaargeld of als belegging, omdat het een mix van beide is.

Voorlopig wordt je inleg in het Meesman Rentefonds nog gezien als belegd vermogen. Als je dus meer belegd vermogen hebt dan het vrijgestelde bedrag van 57.000 euro per persoon, betaal je hier vermogensbelasting van 2,17% over (dit is het tarief voor 2024). De Hoge Raad moet hier echter op het moment van schrijven nog over beslissen. Meesman geeft aan te verwachten dat deze belastingheffing door de Hoge Raad afgewezen zal worden. Of dat ook gebeurt is echter maar de vraag.


Voordelen van het Meesman Rentefonds

Het Rentefonds wordt beschouwd als een uiterst veilige investering, zelfs veiliger dan de obligatiefondsen van Meesman. Een waardedaling is zeer onwaarschijnlijk, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, zoals negatieve rente, waarbij verliezen doorgaans beperkt blijven. Dit is dan ook het grootste voordeel van het Meesman Rentefonds.

Maar het Meesman Rentefonds geeft nog meer bescherming voor beleggers, zelfs in het geval van een faillissement van Meesman. Het geld dat je bij Meesman onderbrengt (ook in de andere beleggingsopties die zij bieden) worden aangehouden door een speciaal hiervoor opgerichte (bewaar)stichting. Hierdoor is het vermogen van de fondsen afgescheiden van Meesman. Dankzij deze wettelijk verplichte vermogensscheiding wordt je als belegger dus beschermd tegen een eventueel faillissement van Meesman. 

Hiernaast is het een voordeel dat je je geld op elk gewenst moment op kunt nemen. Je geld staat dus niet vast en in geval van nood kun je dit geld gewoon gebruiken.

Er is de laatste tijd heel wat te doen geweest rondom de belasting op spaargeld en beleggingen. Wat betreft belastingheffing in box 3 voor vermogensbelasting is er onzekerheid over hoe de inleg in het Rentefonds belast gaat worden.

Nadelen van het Meesman Rentefonds

Aan het Rentefonds zitten ook enkele nadelen. Doordat het Rentefonds wordt gezien als belegging valt deze niet onder het depositogarantiestelsel. Het risico hiervan wordt echter wel beperkt door bovengenoemde vermogensscheiding in geval van faillissement.
Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over hoe het Rentefonds in box 3 zal worden belast. Dit kan van belang zijn voor beleggers die in box 3 belasting moeten betalen.

Het fonds is wekelijks verhandelbaar. Je geld terugkrijgen kan tot 2 weken duren.

Voor wie is het Meesman Rentefonds geschikt?

Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een zeer veilige investering met een rendement dat beter is dan op een traditionele spaarrekening. Het Rentefonds kan interessant zijn voor mensen die een laag risico willen en bereid zijn om een rendement te accepteren dat in lijn ligt met de kortetermijnrente voor de euro.

Conclusie

Het Meesman Rentefonds is dus een solide alternatief voor spaarrekeningen, met net wat meer rendement en risico, zonder je te wagen aan de risico’s van beleggen in aandelenfondsen. Het Meesman Rentefonds zal geen gigantisch rendement opleveren, maar kan een mooie toevoeging zijn aan je beleggingsportefeuille, om voor wat extra risicospreiding te zorgen.

Toch liever wat meer risico nemen? Eerder schreven we al een artikel over Meesman Aandelen Wereldwijd Totaal.Deel met je vrienden:

Deze artikelen vind je wellicht ook interessant.

Mijn beste 7 personal finance tips ontvangen?

Geef een reactie